REFERENSER

Vår vision är att vi skall ha marknadens mest nöjda kunder, här är ett axplock av några kundreferenser.

Liljestensskolan – Entreprenad

Läggning av hybridgräs på gräsområde inne på en FSK.

Lekplatser

Fotbollsplan

Multisportarena

Dränering

Nya läktarplatser

Byte av pool

Här har vi byggt nya läktarplatser av två gamla slänter som tidigare var bevuxna med buskar och träd. Gräs svålades av, buskar och träd togs bort och jord grävdes bort. Som underlag har betongblock lyfts på plats och som har byggts i tre sektioner, sedan har det grusats upp och uppe på gruset ska det sedan asfalteras (på stå/sittytan).

Övrigt