OM OSS

Annelund Åkeri & Entreprenad AB är ett familjeföretag med över 40 års erfarenhet i branschen.

Företaget är etablerat på Kartåsens industriområde i Lidköping och sysselsätter 13 personer.

HISTORIK

Företaget startades 1981 av Bengt Korneliusson som är far till Marcus Korneliusson som i huvudsak driver företaget idag. Bengt köpte sin första lastbil och körde då bland annat jord, grus och spannmål mm.

1989 bildade Bengt, Annelund åkeri i Lidköping AB.

1994 köptes det in en lastbil till i företaget som sonen Marcus började köra. Under samma tid blev Marcus hälftenägare i bolaget. Bengt och Marcus arbetade framför allt åt Lidköpings kommun och LBC Lidköping/ XR logistik med sina lastbilar och hade snöplogning och saltning vintertid.

Med tiden övergick Marcus intresse mer åt entreprenadsidan och år 1998 köptes den första grävmaskinen in. Företagets arbetsområden breddades till att utföra markentreprenader.

Marcus och Bengt arbetade själva i företaget fram till 2006 då Bengts maka Inger började på kontoret med fakturering och övrig administration.

År 2012 ändrades företagets namn till Annelund Åkeri & Entreprenad AB.

År 2017 anställdes den första anläggaren och idag arbetar det 13 personer inom företaget.

År 2019 köper företaget industrimark på Kartåsens industriområe.

2020 introducerades Marcus fru Anette i företaget som nu sköter ekonomi, personal och all annan administration.

2021 står lokalerna klara. Företaget flyttar sin verksamhet från gården i Lindärva in till de nya lokalerna på Kartåsens industriområde i Lidköping

I början av 2022 bildas Korre Holding som ingår i en koncern med Annelund Åkeri & Entreprenad AB.

Under sommaren 2022 välkomnas den tredje generationen in i företaget, Alexander son till Marcus och Anette tar studenten efter att ha gått mark och anläggning på De la Gardie gymnasiet.